Kalfsvlees en melk

Elke kilo kaas, is een kwart kilo kalf

De meeste consumenten hebben nooit stilgestaan bij het feit dat de melk en kaas die ze consumeren, alleen maar kan worden geproduceerd als de koe ieder jaar een kalf krijgt om de melkproductie op gang te brengen. Ook duurzame consumerende consumenten zoals vegetariërs of mensen die enkel kiezen voor biologische zuivel, beseffen niet dat ook het kalf van een biologische koe meestal in de gangbare kalverhouderij zijn/haar korte leven slijt.

Biggenvlees, kuikenvlees, kalfsvlees….

De meeste consumenten eten geen kalfsvlees: ze vinden het zielig. Dat komt gedeeltelijk omdat kalveren vroeger in kisten werden gehouden en ijzerarm voer kregen voor extra blank vlees. Dat is bij biologisch kalfsvlees nooit het geval geweest, maar ook de naam speelt parten. We spreken over kalfsvlees, maar niet over biggenvlees of kuikenvlees. Daardoor denken mensen dat kalveren jonger naar de slacht gaan dan varkens of kippen. Dat klopt niet, de kippen die we eten zijn veel jonger, zij zitten nog in de peuterleeftijd: nog lang niet sexueel actief en maken zelfs nog babygeluidjes. Kalveren zijn net als biggen de pubertijd wel voorbij als ze met hun 6-9 maanden naar de slacht gaan.

Kalfsvlees hoort bij een kringloop dieet

Nederland heeft een gigantische kalverhouderij: bovenop de kalveren die Nederland zelf produceert, importeren we ook nog eens ruim 750.000 kalveren uit het buitenland en 90% verdwijnt weer als kalfsvlees naar het buitenland. Nederlanders zijn notoire kalfsvlees mijders omdat ze het zielig vinden. Maar wil je echt duurzaam en diervriendelijk consumeren, betekent dat of géén zuivel, of minder zuivel én af en toe Nederlands kalfsvlees. Kies dan wel biologisch en in de toekomst vlees van kalveren die bij de koe mochten blijven. Corné van de Ruurhoeve rekende uit dat bij elke liter melk zo’n 25 gram kalfsvlees hoort.

Helderheid en verkrijgbaarheid écht diervriendelijkere zuivel

Met dit project willen we kalfjes bij de koe een kans geven. Dat kan alleen als consumenten, boeren, NGO’s en ketenpartners gaan samenwerken. Dat gaan we dan ook doen. Met o.a. de Dierenbescherming, Demeter, Eyes on Animals , Caring Farmers én met winkels en consumenten gaan we ons inzetten om:

  • kennis over kalveren bij de koe te delen
  • samen te werken aan standaarden, criteria en keurmerk
  • samen de consument voorlichten en betrekken
  • Nieuwe boeren over de streep trekken